Петак, 21. Јун 2024.

ПОТПИСАН УГОВОР О ДОНАЦИЈИ АУТОМАТСКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ

Владимир Величковић, председник Општине Неготин и Маргарета Мусић, управитељка Еликсир Фондације потписали су данас Уговор о донацији аутоматске мерне станице ж. Прва мерна станица на територији општине Неготин са циљем континуираног праћења квалитета ваздуха у граду биће постављена на јесен у Предшколској установи „Пчелица“. Укупна вредност ове донације износи 14, 5 милиона динара. Пројекат успостављања мониторинга квалитета ваздуха на подручју општине Неготин покренут је као одговор на иницијативу групе грађана услед проблема изазваних пожаром на депонији у фебруару ове године.

 

 

„ Желимо да заједно са нашим партнером Еликсир Групом изнађемо решење за проблем који је ескалирао у фебруару, а који поред нас мучи и многе градове у земљи. После нашег акцидента десило се више десетина сличних широм земље. У разговору са Еликсир Групом дошли смо до заједничких корака и сматрамо да ћемо са енерганом која ће спаљивати комунални отпад решити овај проблем. Пројекат је у припреми, потреба постоји, као и разумевање Еликсир Групе као друштвено одговорне компаније, да у наредном периоду на најбољи могући начин кренемо у оно што се чекало више деценија, а то је решавање дивљих депонија и градске несанитарне депоније, и тако постанемо прва општина на територији наше земље која ће моћи да се похвали да више нема проблема са депонијама. За добробит пре свега наших грађана, и решавање заштите животне средине здружено решавамо стратешки битне ствари.“, поручио је Владимир Величковић, председник Оптшине Неготин.

 

Величковић је рекао да је Општинска управа припремила и понудила неколико локација за постављање мерне станице, а да су стручњаци из Агенције за заштиту животне средине изабрали да се прва аутоматска станица за мониторинг постави у Предшколској установи „Пчелица“.

 

 

На основу договора Општине и Агенције за заштиту животне средине станица ће бити део државне мреже станица, а мериће се сумпор диоксид, азот диоксид /азот моноксид и укупни азотни оксиди/, амонијак, угљен моноксид, суспендоване честице ПМ 10 и ПМ 2,5, као и метеоролошки параметри – температура, притисак, релативна влага, правац и брзина ветра.

 

„ Еликсир Група подржава иницијативу грађана „Неготинци у акцији“ донацијом мерне станице, а у сарадњи са Општином Неготин која ће бити власник опреме, и уз консултације са стручњацима из Агенције за заштиту животне средине и Завода за јавно здравње „Тимок“ из Зајечара. Стручњаци су прописали параметре који ће бити узорковани и мерени на овом месту, а станица ће се налазити у Предшколској установи „Пчелица“, по избору стручњака. Ово је прва станица ове врсте у Неготину и представљаће успостављање мониторинга, и створиће могућност да грађани буду информисани о квалитету ваздуха у реалном времену. Ово је један од важних и врло значајних пројеката за даљи квалитет живота у Неготину, и веома се радујемо ономе што нас очекује, а то је у наредна два месеца припремање локације, а потом и почетак рада станице на јесен. Општина као прималац донације се обавезала да све податке са станице учини доступним целој заинтересованој јавности, од председника смо чули да ће бити на општинском сајту, а ја позивам медије да о томе извештавају, можда да направе апликације које ће на општинским порталима и медијима бити грађанима доступни.”, изјавила је данас Маргарета Мусић, управитељка Еликсир Фондације.

 

 

У току су разговори између представника Еликсир Групе и локалне самоуправе који ће дефинисати наредне кораке у правцу решавања актуелног стања у управљању комуналним отпадом у општини Неготин. Ускоро се очекује потписивање Меморандума о разумевању који ће обухватати израду пројекта санације постојеће депоније комуналног отпада у Неготину и пројекта савременог сортирног постројења за примарну сепарацију комуналног отпада са циљем издвајања нерециклабилне фракције комуналног отпада који ће бити третиран у енергани на отпад у Прахову, у складу са прописима и уз поштовање хијерархије управљања отпадом.

 

“Ми смо заједно са руководством Општине Неготин договорили да поставимо као циљ да Неготин буде без комуналног отпада. Ми спремамо Меморандум о разумевању који ће имати две кључне ствари, а то су санација постојеће депоније и изградња постројења за сепарацију отпада на рециклабилни и нерециклабилни отпад. Рециклабилни отпад ће се прерађивати, а нерециклабилни отпад ће се спаљивати и термички третирати у нашој спалионици у Прахову. У спалионици ће се спаљивати индустријски, нерециклабилни отпад. Неће се спаљивати радиоактивни, медицински, инфективни, рецикабилни, високо запаљиви, високо експлозивни и отпад из увоза.“, истакао је Бранко Марковић, заменик директора за корпоративне послове компаније Еликсир Прахово.

 

Пројекти које Еликсир Група планира кроз инвестициони циклус Прахово 2027 представљају транзицију ка чистијим технологијама, ресурсној ефикасности и смањењу емисија, уз супституцију фосилних горива, смањење угљеничног отиска и стварање могућност да Неготин буде први град у Србији без депоније комуналног отпада.