Уторак, 31. Октобар 2017.

Почела реализација пројекта “Carpathians Connects”

Поводом почетка реализације пројекта “Carpathians Connects” данас је у малој сали зграде општине Неготин одржана конференција за новинаре на којој су говорили представници партнера који реализују пројекат, Зоран Миловановић из РАРИС-а и Габријел Kаталин Владуц из Румунске асоцијације за иновације и трансфер технологија – филијала Мехединци. Пројекат се реализује у оквиру Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија.

 

Пројекат чија је вредност 227 000 евра, у наредних 18 месеци реализоваће се на у Борском округу у Србији, односно у општинама Бор, Неготин, Мајданпек и Кладово и окрузима Карас Северин и Мехединци у Румунији.

Говорећи о самом пројекту, Зоран Миловановић, представник Регионалне агенције за развој Источне Србије истакао је да је циљ пројекта подршка развоју локалном туристичком пословању и одрживо коришћење природног и културног наслеђа кроз пружање оквира, смерница и едукација  за нови туристички производ прекограничног планинског туризма. Пројектом се желе превазићи природне и културне, географске и језичке баријере, како би се граница претворила из линије раздвајања у место за комуникацију и сарадњу. 

Као пројектни резултати пројектовани су повећање капацитета за развој одрживог планинског туризма заинтересованим странама у Карпатском прекограничном подручју Румунија – Србија, кроз организовање обука за представљање и идентификовање прекограничних пројеката, као и представљање прекограничне одрживости планинског туризма као новог туристичког производа који доприноси одрживом коришћењу природних ресурса у Карпатском прекограничном подручју. У оквиру представљања одрживости, планирано је спровођење истраживања о стању у области планинског туризма у у Карпатском прекограничном подручју, израда Студије о развоју одрживог планинског туризма и израда приручника “Идентификација прекограничних пројеката о одрживим иницијативама за планински туризам”.

Циљне групе овог пројекта су пословни сектор у области туризма у Карпатском пограничном подручју, јавни сецтор, институције и организације које делујуу области животне средине и туризма, професионалци који се баве одрживим туризмом и сродфним секторима и становници прекограничног подручја старости од 20-59 година.  

Заинтересовани грађани биће редовно извештавани о активностима пројекта путем конференција за новинаре, а поред ове активности, планирана је и израда сајта пројекта,пројектних брошура, флајера, пројектног билтена и промотивног материјала. Током реализације пројекта планирано је и успостављање прекограничне мреже заинтересованих страна за развој планинског туризма, спровођење истраживања, израда студије, организовање јавне дебате о студији, организација обука и израда приручника.     

По завршетку пројекта биће организована и финална конференција на којој ће бити представљени резултати.