Уторак, 14. Мај 2024.

ПОЧЕЛА ХИТНА САНАЦИЈА

На данашњој 4. Ванредној седници Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин, којом је председавао командант Штаба Владимир Величковић, разматран је извештај Стручно-оперативног тима који је претходних дана обишао сва места на територији наше општине погођена елементарном непогодом у ноћи између 8. и 9.маја, и усвојен је предлог за хитну санацију настале штете на инфраструктури.
 
 
Извештај СОТ-а на седници је презентовао начелник Штаба за ВС Љубиша Станчуловић, након чега је усвојен предлог мера:
-Да управљач пута, Јавно предузеће за комуналне делатности „ Бадњево „ постави привремену саобраћајну сигнализацију на местима сужења локалног пута Л 13 Неготин – Чубра, нарочито код оштећених пропуста за воду, и на местома где је дошло до оштећења банкине и коловоза.
-Да се са коловоза уклони земљани нанос који је нанет,
-Да се очисте канали за одвод атмосферске воде који су пуни муља и земље,
-Да се у селу Чубра ургентно санирају оштећене улице, уз одговарајући стручни надзор,
-Да се изврши санација некатегорисаног пута к.п.бр. 7904/1 КО Неготин
-Да се у близини манастира Буково очисте канали за одвод атмосферске воде, и провери стање земљане банкине,
-Да управљач пута, Јавно предузеће за комуналне делатности „ Бадњево „ постави привремену саобраћајну сигнализацију на местима сужења путева у Александровцу, Карбулову, у Бадњеву, нарочито код оштећених пропуста за воду, и на местома где је дошло до оштећења банкине и коловоза,
-Да се очисте канали за одвод атмосферске воде који су пуни муља и земље, нарочито у Рајцу,
-Да се у селу Карбулову ургентно санирају оштећене улице, и да се од стране стручних лица процени стање пропуста за воду у улици која води до сеоског гробља,
-Да се изврши санација оштећених улица и некатегорисаних путева,
-Да се у МЗ Речка ургентно санира оштећена улица Обилићева на кп бр 6930 како би исту неометано користили становништво за своје потребe,
-Да се у МЗ Речка санира оштећена Нушићева улица кп бр 4676 односно да се иста насипа ризлом или шљунком како би се иста ставила у исправно стање.
На седници је истакнуто да је најкритичнија појава клизишта у селу Чубра, које је делимично санирано од стране ЈКП "Бадњево", али је перманентна опасност да нове падавине могу изазвати ново активирање и зачепљење Чубарске реке која у случају непроходности водотока може утицати на угрожавање плављењем стамбених објеката у горњем делу села.
 
 
Начелник штаба Љуниша Станчуловић је упознао присутне да је акција попуњавања пријава штете у току и да је до данас пристигло 18 пријава за штету на грађевинским објектима и 52 на пољопривредним газдинствима и помоћним објектима. Оштећени грађани моћи ће да пријаве штету до 17. маја, a комисија ће по пријавама почети да обилази терен од понедељка 20. маја.

 
На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, а у циљу обезбеђења вишег нивоа спремности субјеката и снага заштите и спасавања за брже укључивање и ефикасније деловање на спречавању настанка и умањењу последица катастрофа, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин донео је Наредбу о приправности субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Неготин: ПТП МОК ПРОМЕТ ДОО НЕГОТИН, ЈКП Бадњево, ELIKSIR PRAHOVO, DOO ELIKSIR CRAFT, у циљу реализације предложених мера санације на путној инфраструктури на територији општине Неготин: хитне санације клизишта у селу Чубра, санације локалног пута у викенд насељу Бадњево, санације путне инфраструктуре у селима Чубра, Речка и Рајац, Душановац и санације путне инфраструктуре у осталим селима и насељима, и да санација почне одмах.
 
На штабу је донет Закључак да Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУ општине Неготин поднесе Захтев надлежном Министарству за сагледавање могућности инсталирања аутоматских противградних станица на територији општине Неготин.