Четвртак, 17. Јануар 2019.

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 33 деоница: НЕГОТИН (РАДУЈЕВАЦ) – ГР.СРБ/БУГ (МОКРАЊЕ)