Уторак, 24. Децембар 2019.

Општински Гис портал

Општина Неготин је уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе реализовала пројекат под називом „Општински ГИС портал“.


Нашој општини је из Фонда за локалне самоуправе одобрено 4,8 милиона динара за пројекат који има за циљ стварање ефикасније Е управе. Циљ пројекта је остварен формирањем општинског ГИС портала са пратећом инфраструктуром. Тиме је омогућено стварање организоване и синтетизоване базе података, тачних и ажурираних регистара ресурса којима општина сада располаже на једном месту. Значајан део односи се на просторне податке као што су: подаци катастра непокретности, подаци катастра комуналних услуга, подаци о адресном регистру, административне границе, урбанистички планови, извори јавне расвете, улична и саобраћајна сигнализација итд. Гео портал омогућава грађанима једноставнији и бржи приступ просторним информацијама, информацијама заинтересованим инвеститорима, презентацији туристичких и привредних садржаја, урбанистичких планова и намене простора и саобраћајне инфраструктуре. Пројектом су створени услови за социо-економски развој општине кроз успоствљање механизма за ефикасно пружање услуга грађанима и привреди. Сви грађани могу преко апликација која се налази на сајту Општине Неготин да приступе Општинском гис порталу.   

Укупна вредност пројекта износи 5.979.302,4 динара, 4,8 милиона финасира Министарство државне управе и локалне самоуправе а учешће Општине Неготин износи 1.179.302,4 динара.