Четвртак, 23. Април 2009.

Општина купила Управну зграду „Бели двор“

1968_1.jpg

На јуче одржаном јавном надметању за продају имовине стечајних дужника, у Агенцији за приватизацију у Београду, општина Неготин купила је по почетној цени од 2.000.044 динара Управну зграду „Бели двор“ са портирницом, које су биле у власништву стечајног дужника Д.О.О „Биљна производња“. Општина се обавезала да уплати и разлику између почетне цене и депозита уплаћеног за учешће на јавном надметању, у износу од 46.876.
Куповином овог објекта општина Неготин испунила је свој део обавеза на решавању стамбених потреба социјално угрожених Рома из Дунавске улице у Неготину. Министарство рада и социјалне политике Републике Србије обавезало се да ће обезбедити новчана средства за куповину предметних непокретности до висине процењене непокретности, а највише до 2.000.000 динара.