Петак, 18. Октобар 2013.

Одржана тридесет друга седница СО Неготин

Другим ребалансом буџета општине Неготин за 2013. годину изгласаним на 32. седници општинског парламента укупни приходи смањени су за 55 милиона динара, али то, како је нагласио Димитрије Петровић, шеф Одељења за буџет и финансије Општинске управе неће угрозити функционисање буџетских корисника и измирење обавеза до краја године. На данашњем заседању СО Неготин донете су одлуке из комуналне делатности, персонална решења у области образовања и именован директор Завода за урбанистичко планирање и пројектовање као и нови чланови Општинске изборне комисије. Председавао је Дамир Ракић, председник СО Неготин, а присустни су били и мр Милан Уруковић, председник Општине, заменик и помоћник председника и чланови Општинског већа.

 

Одлуком о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2013. годину  укупни приходи и примања су смањени за 55.570.000 динарса и планирани у износу од 1.144.456.000 динара.

 

„Разлог за смањење прихода су мере Владе донете средином текуће године, али не само то. Ребалансом републичког буџета смањена су за 50 одсто средства која су већ била одобрена за санацију бивших регионалних питања и укинута средства за самозапошљавање и отварање нових радних места код предузетника. Са друге стране ребалансом буџета укључена су средства вишка по завршном рачуну буџета за 2012. годину у износу од 130.599.000 динара“ – изјавио је Димитрије Петровић, шеф одељења за буџет и финансије.

Како је још нагласио Петровић, а с обзиром да смо ушли у рестриктиван период, убудуће ће бити потребна већа контрола наплате прихода на свим нивоима и смањења трошкова.

 

Одборници опозиције навише примедби имали су на трошкове репрезентације и превоза, као и на обим наплате комуналних такси.

 

Учествујући у расправи поводом ребаланса буџета, мр Милан Уруковић, председник Општине Неготин обавестио је одборнике да је Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства определило Општини Неготин средства у износу од 117 милиона динара за завршетак пилот пројекта наводњавања неготинске низије на додатних 700 хектара. Други ребаланс буџета усвојен је са 35 гласова „за“.

 

У наставку заседања одборници СО Неготин усвојили су одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању одвођењу атмосферских и отпадних вода, уређењу пољопривредног земљишта на територији Општине Неготин путем комасације у преосталом делу КО Радујевац и дали сагласност на одлуку о висини накнаде за употребу општинских путева и улица. Одборници су именовали нове чланове школских одбора Неготинске  гимназије и ОШ“Стеван Мокрањац“ у Кобишници и донели решење о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину.


 

На данашњем заседању за директора Завода за урбанистичко планирање и пројектовање изабрана је Валентина Николовска, дипломирани инжењер архитектуре и и именовани нови чланови изборне комисије на чијем је челу као и до сада адвокат Бранислав Ликсаревић. 

Иначе, пре претреса дневног реда Дамир Ракић, председник СО известио је одборнике о формирању нове одборничке групе СПС-ЈС која броји 16 одборника.