Петак, 06. Јул 2018.

Одржана седма седница Скупштине општине Неготин

Данас је одржана седма по реду седница Скупштине општине Неготин, којом је председавао мр Милан Уруковић. Седници присуствовао Владимир Величковић, председник Општине Неготин и чланови Општинског већа.


Након усвајања дневног реда одборници Скупштине општине Неготин већином гласова усвојили су Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Неготин. Овом изменом угашено је Одељење за заштиту имовинских права и интереса општине Неготин, с обзиром да је Скупштина општине Неготин на петој седници, донела Решење о постављењу правобраниоца општине Неготин. Управа ће тако уместо осам имати седам организационих јединица. До измене и допуне Одлуке о Општинској управи дошло је и због конкретнијег описа послова из надлежности Одељења за општу узправу, имовинске и стамбено-комуналне послове, Одељења за инспекцијске послове, Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и Одељења за друштвене делатности, привреду и развој.


На седмој седници локалног парламента усвојена је и Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима, у циљу исправљања уочених недостатака из првобитне одлуке, као и Одлука о конверзији потраживања општине Неготин у трајни улог у капитал „Симпа АД“ Врање, као мера за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације, а на основу Закључка Владе Републике Србије. Укупан дуг Симпа према Општини неготин са каматом износи 8.877,22 динара.

Скупштина општине Неготин донела је и решења о именовању чланова школских одбора основних школа „Вук Караџић“, „12. септембар“, „Стеван Мокрањац“ Кобишница, „Павле Илић Вељко“ Душановац и Техничке школе.

На данашњој седници усвојена је и измена Решења о образовању комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта. С обзиром да је дошло до одређених кадровских промена у односу на важеће решење, на данашњој седници донето је и Решење о измени решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин.


* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.