Петак, 14. Новембар 2014.

Одржана седма седница Скупштине општине Неготин

Данас је одржана седма седница Скупштине општине Неготин, којом је председавао др мед. Љубисав Божиловић. Седници је присуствовао 41 одборник, а на дневном реду нашло се 40 тачака.

Отварајући седницу председник Скупштине обавестио је присутне о промени председника и заменика председника одборничке групе „Александар Вучић-Будућност у коју верујем- СНС-СДПС-НС-СПО“. Председник ове одборничке групе у локалном парламенту биће Богдан Гугић, а заменик Новица Лазић.

Одмах на почетку заседања, одборници су разматрали две веома битне одлуке – Извештај о извршењу буџета општине Неготин за период јануар-јун 2014. и Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Неготин за 2014. годину. Образлажући шестомесечни извештај Димитрије Петровић, шеф Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, рекао је да су закључно са 30. јуном, буџетски приходи и примања остварени у обиму од 421.012, 544 односно 421.178,322 динара остварено је преко буџета са донацијама од министарства и рефундација боловања преко 30 дана. У односу на планиране приходе на годишњем нивоу проценат остварења износи 37,20%. Укупни расходи у истом периоду износе 418.989,168 динара што износи 37% од утвршеног плана. Током 2014. године, буџет је имао издатке за класичну буџетску потрошњу, али и наменску потрошњу опредељену скупштинским одлукама. Након дискусије, извештај је усвојен већином гласова.

На данашњој седници усвојена је и веома значајна Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Неготин. Циљ ребаланса буџета је пре свега прерасподела између датих позиција и одређених апропријација, а на позицијама где је то било неопходно одобравање додатних средстава и смањење одређених позиција, а све због смањеног прилива средстава у буџет. 

Пројекција укупних прихода и примања, као и укупних расхода и издатака, овим ребалансом, предложена је до висине од 1.039.382.000 динара. Пројекција сопствених и других прихода и расхода буџетских корисника износи 359.647.000 динара. Смањење укупних прихода и расхода у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2014. годину износи 92.889.000 динара, односно 8,20 процената у односу на првобитну Одлуку о буџету за 2014. годину и прву Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за ову годину.

Одборници Скупштине општине Неготин већином гласова усвојили су одлуке о изменама и допунама одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених лица у органима општине Неготин, о Општинској управи, о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији општине Неготин, Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Одлуку о прихватању  предлога за промену Статута општине Неготин. Усвојена је и Одлука о правобранилаштву општине Неготин.

На седмој седници Скупштине општине Неготин, разрешени су и именовани чланови управних и надзорних одбора Музеја Крајине, Историјског архива Неготин, Дома културе „Стеван Мокрањац“, привременог УО и НО Дома здравља. Након усвајања решења о престанку мандата именовани су нови чланови УО и НО Туристичке организације општине Неготин, Центра за социјални рад Неготин и Завода за урбанистичко планирање и пројектовање.

С обзиром да нису прихваћени предлози управних одбора Музеја Крајине и Историјског архива, за в.д. директоре ових установа именовани су Ивица Трајковић и Ненад Војиновић. За в.д. директора Туристичке организације општине Неготин, због истека мандата изабран је досадашњи директор Душан Петровић. За новог в.д. директор Дома здравља у Неготину одлуком већине одборника именована је  Душица Јосифовић.

Усвојено је Решење о именовању Изборне комисије општине Неготин у сталном саставу и решења о измени решења о именовању чланова неколико школских одбора. На крају је донет Закључак којим се налаже ЈКП „Бадњево“ Неготин да повуче издате рачуне за грејање за период од 15.октобра до  31.октобра.