Петак, 19. Фебруар 2021.

ОДРЖАНА 99. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данашњој седници Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је четрнаест предлога одлука,решења и извештаја. Чланови већа су, након разматрања, утврдили предлог Одлуке о образовању Комисије за планове, чији је задатак да обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената и обавља послове јавног увида у плански документ из надлежности локалне самоуправе. Данас је усвојена Одлука о одобравању годишњих програма и расподеле средстава намењених за финансирање програма у области спорта у 2021. години. На расписани јавни конкурс своје пријаве послале су 24 спортске организације, од којих је једна, пријава Преферанс удружења „Пиве“, одбачена због неиспуњења услова конкурса који се односи на обављање делатности најмање годину дана. Комисија за оцену програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Неготин за 2021. годину, увидом у годишње програме носиоца програма који испуњавају услове конкурса утврдила је да укупна средства тражена од 23 носиоца програма износе 40.891.600 динара, док је Одлуком о буџету општине Неготин за спорт опредељено 36 милиона динара колико је и расподељено.


Већници су утврдили и предлоге одлука о спровођењу и доношењу програма комасације дела катастарске општина Тамнич, затим Вељково, Мокрање и Рогљево. Програми комасације добили су потребну сагласност надлежног министарства, и сет одлука које су данас утврђене, важне су како би локална самоуправа правовремено припремила потребну документацију за аплицирање за потребна средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Пред већницима је данас био и предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о општем уређењу насељених места и комуналном реду на територији општине Неготин.


Данас су утврђени предлози одлука о доношењу планских докумената, ПДР-а за изградњу објеката на Граничном прелазу „Кусјак-Ђердап 2“ и измене и допуне  ПДР-а за насеље Неготин. План детаљне регулације за изградњу објеката на Граничном прелазу „Кусјак-Ђердап 2“ обухвата друмски гранични прелаз за међународни путнички и теретни саобраћај „Кусјак - Ђердап II“ (између Републике Србије и Републике Румуније), као и околни простор неопходан за дефинисање планираних површина и објеката потребних за функционисање овог граничног прелаза. Укупна површина планског обухвата, у оквиру којег се налази и зона функционалног дела, oдносно планирани комплекс граничног прелаза, износи 6,45 hа.  Циљ предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Неготин је стварање планског основа за изградњу стамбеног комлекса на простору бившег “Крајина Вина” а по захтеву “ELIXIR” Прахово, као и стварање основа за изградњу објеката заинтересованих физичких лица и озакоњења пословних објеката у улици Косте Тодоровића (локали иза стадиона).

На данашњој седници усвојен је Извештај о реализацији уговора везаних за суфинансирање пројеката из буџета општине Неготин ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години и Одлука о расписивању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Неготин у 2021. години.

Данас је утврђен и предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Боговина“ Бор и усвојени Годишњи извештај о раду интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком, детету, ученику и одраслом, и предложеним подршкама за 2020. годину и Закључак за издвајање средстава у износу од 61.000 динара за транспортне трошкове клавира, ради учествовања на конкурсу за доделу средстава прикупљених по основу кривичног гоњења Министарства правде Републике Србије.* Сви медији који преузму вест или фотографију са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, дужни су да наведу извор и поставе линк вести.