Понедељак, 10. Април 2017.

Одржана 95. седница Општинског већа

Данас је одржана 95. седница Општинског већа општине Неготин, којом је председавао Владимир Величковић, председник општине.


Чланови општинског већа усвојили су на почетку седнице предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Неготин. Разлози за доношење ове одлуке налазе се у потреби усклађивања са новим Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

На данашњој седници утврђен је и предлог Одлуке о стварима у својини општине Неготин, којом се утврђују носиоци права коришћења на стварима у својини општине Неготин, као и предлог измене и допуне Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин.

Због усклађивања са Законом о прекршајима, Општинско веће утврдило је и предлоге о изменама и допунама Одлуке о условима држања и заштите домаћих животиња и условима њиховог сахрањивања, као и Одлуке о радном времену у одређеним делатностима на територији општине Неготин. Након разматрања предлога усвојена је и Одлука о измени и допуни Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица.  

Општинско веће је након образложења Слађане Стојановић, руководиоца Одељења за друштвене делатности, привреду и развој дало сагласност Центру за социјални рад Неготин и Дому „Станко Пауновић“, на Програм коришћења одобреног наменског трансфера пренетог од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Веће је донело и закључке о уступању два ватрогасна возила на коришћење МУП – Сектору за ванредне ситуације, као и решења о издвајању средстава за набавку моторног бензина, горива и мазива ВСЈ Неготин и ДВД Јабуковац, а прихваћен је и захтев за субвенцију ЈКП „Бадњево“, у износу од 3.204.000 динара, за набавку ротационог силосног посипача и снежног плуга. 

На 95. седници утврђени су и предлози за измене и допуне решења о именовању школскиох одбора ОШ „Павле Илић Вељко“ у Душановцу и Техничке школе у Неготину, разматран је Извештај о раду Спортског савеза општине Неготин и његових органа за 2016. годину и дата сагласност на прву измену и допуну систематизације радних места у ЈКП „Бадњево“ Неготин.    

Општинско веће разматрало је и одбило жалбе приведних субјеката и физичких лица на решења Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.