Петак, 14. Јун 2024.

ОДРЖАНА 91. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 91. седница Општинског већа општине Неготин која је одржана данас у малој сали Општине Неготин, разматрано је 12 предлога одлука, решења и закључака. Након расправе утврђен је предлог Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Неготин који је усаглашен за Законом о комуналним делатностима. Ова одлука доноси се у циљу уређења комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима и садржи начин обављања комуналне делатности, општа и посебна права и обавезе вршилаца услуге, начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле и наплате комуналне услуге и др. Већници су утврдили предлоге решења о покретању поступка сувласничког удела и отуђења јавним надметањем непокретности у јавној својини у К.О. Рајац.

 

На данашњој седници усвојен је Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2024. годину. Првим ребалансом у овој години средства буџета из извора 01 – сопствена средства, повећана су у износу од 80.000.000 динара и износе 1.352.199.000 динара. Средства из других извора повећана су са 256.628.000 динара на 404.424.000 динара. Средства планирана првим ребалансом буџета за 2024. годину из свих извора финансирања увећана су за 227.796.000 динара и износе 1.765.623.200 динара. Јавна расправа о нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2024. годину спровешће се у периоду од 14. до 28. јуна, а отворени састанак са представницима надлежних органа Општине Неготин, одржаће се у малој сали на првом спрату, у уторак 18. јуна с почетком у 10 часова.

 

Већници су утврдили предлог Решења о давању сагласности на одлуку о отварању сувенирнице - специјализоване продавнице Музеја Крајине, усвојили Закључак о спровођењу Јавне расправе о нацрту одлуке о измени одлуке о висини накнаде за коришћење јавне површине у периоду од 14. до 28. јуна, и Програм коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2024. годину.

Усвојено је и Решења о плану трошења наменског трансфера у социјалној заштити који се распоређује на услугу дневног боравка у износу од 2,5 милиона динара коју пружа Дом за децу и омладину „Станко Пауновић“ и услугу личног пратиоца детета у износу од 2.402.354 динара. Ова средства се односе на период од јула до децембра, док су првих шест месеци ове услуге биле финансиране из општинског буџета.

Данас су усвојени Правилник о суфинансирању мера смањења загађења пореклом из индивидуалних извора у 2024. години и Решење о измени решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације ефикасности.