Среда, 29. Мај 2024.

ОДРЖАНА 90. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данашњој седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, утврђен је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2023. годину са Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна. Укупни приходи и примања буџета општине Неготин за 2023. годину износили су 1.412.513.000 динар, док је укупно утрошен вишак прихода из ранијих година износио 282.183.000 динара. Укупни расходи и издаци за прошлу годину износили су 1.473.829.000 динара, а вишак прихода буџета 220.867.000 динара.
 
 
 
Чланови већа су утврдили предлоге решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора Неготинске гимназије, расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2024. години и давању сагласности на одлуку НО ЈКП Бадњево о утврђивању цена комуналних услуга, која укључује повећање цене воде за 10 процената, без повећања цене услуге овог предузећа која се односи на изношење смећа.