Петак, 09. Октобар 2020.

ОДРЖАНА 83. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данас одржаној, 83. седници Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је 17 предлога одлука и решења.


Чланови већа су усвојили Одлуку о конверзији потраживања Општине Неготин у трајни улог у капиталу НИП Компанија Борба АД Београд, на основу Закључка Владе Републике Србије. Утврђено је и неколико одлука које се тичу рада Предшколске установе „Пчелица“- предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду за радну 2019/20, предлог Решења о измени решења о именовању чланова УО ПУ „Пчелица“ и предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада установе за радну 2020/21. годину. На данашњој седници је утврђен предлог Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Неготин, којом се радно време угоститељских објеката за пружање услуге исхране, пића и напитака одређује до 24 часа, ноћних барова од 21 до 3 часа после поноћи, трговина на мало са прехрамбеним асортиманом од 6 до 24 часа, непрехрамбеним од 6 до 21, апотека од 7 до 24 и бензинских станица од 00.00 до 24.00 часа. Усвојене су одлуке о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији наше општине као и о именовању председника и чланова Савета за безбедност саобраћаја.

 

Већници су, након разматрања, утврдили и предлоге одлука о измени и допуни одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа као и усвајању Програма енергетске ефикасности општине Неготин од 2020-2023. године. Данас су утврђена решења о давању сагласности ЈКП „Бадњево“ на шесту измену и допуну системазтизације радних места, затима на одлуку Надзорног одбора предузећа о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела износа по обрачунима за наредну грејну сезону као и о утврђивању цена комуналних услуга уз повећање цена воде, смећа и канализације у износу од 20 процената. Са новим повећањем цене услуга за изношење смећа, канализацију и утрошену воду биће и даље ниже од осталих у окружењу. Једногласно су утврђени предлози решења о давању сагласности за програме рада са финансијским планом за 2021. годину Музеја Крајине и Историјског архива Неготин, о измени решења о именовању Комисије за стипендирање студената и ученика средњих школа општине Неготин као и предлог Решења о именовању Стручног тима за давање концесије за линијски превоз путника у приградском саобраћају. На крају седнице донет је Закључак о утврђивању предлога одлуке о матичном подручју на територији наше општине којом се предвиђа формирање једног матичног подучја у односу на осам досадашњих. Разлог одређивања једног матичног подручја је јер је 77,25 процената издатих извода у 2019.години издато у матичном подручју Неготин, (а таква теденција је приметна и према месечном броју издатих извода у 2020.години закључно са септембром), а остатак у осталих седам матичних подручја, што указује на очигледну оријентацију становништва да изводе прибављају у матичном подручју Неготин, односно у административном седишту општине, које је предложено овом одлуком за једино матично подручје.