Понедељак, 18. Мај 2020.

ОДРЖАНА 71. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У великој сали СО Неготин данас је одржана прва седница Општинског већа након увођења ванредног стања. На дневном реду седнице, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, било је 11 тачака из домена рада већа.

  

Већници су прво разматрали предлог Одлуке о потврђивању одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулацијеза комплекс Хемијске индустрије у Прахову, коју је у време ванредног стања донео председник Општине Неготин. Председник Општине доноси акта из надлежности скупштине у време ванредног стања, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштине чим она буде у могућности да се састане. Циљ израде Измена и допуна Плана је стварање урбанистичких, архитектонских, техничких, инфраструктурних и саобраћајних предуслова за ширење хемијског комплекса „Еликсир Прахово“ ради прилагођавања новим технолошким решењима, као и за изградњу компатибилних погона и индустријских паркова а све ради обезбеђења услова за дугорочан развој предметног подручја као и унапређење енергетске ефикасности садашњих и будућих објеката и погона. Имајући у виду локацију, постојећу намену простора, карактеристике и планиране садржаје, предметним планом успоставља се оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређеним прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, у складу са чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.

 

Већници су утврдили предлог Одлуке о ослобађању родитеља, односно других законских заступника деце, плаћања услуга Предшколске установе „Пчелица“ за период 16.03.2020-10.05.2020. године. Родитељи, односно други законски заступници деце, која неће користити услуге ПУ „Пчелица“ од 11. маја плаћаће 50% од цене коју иначе плаћају, све до почетка коришћења услуга ове установе.
На данашњој седници утврђени су предлози решења о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини (Општине Неготин и Републике Србије) у сврху изградње ватрогасног дома чиме би се омогућили услови за ефикасније реаговање ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама на територији општине Неготин, затим о измени и допуни решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Неготин и Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Неготин погодбом разменом у К.О. Ковилово.
Предлози Одлуке о усвајању Годишњег плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин потврђени су гласовима чланова Општинског већа као и предлог Одлуке о усвајању оперативног плана одбране од поплава вода II реда за 2020. годину. Усвојени су и закључци о издвајању средстава из буџета општине Неготин у износу од 2.030.400 динара ЈКП „Бадњево“ и 200.000 динара Ватрогасно-спасилачком одељењу Неготин за куповину моторних мазива, филтера за гориву и уље, и осталог за одржавање возила.