Понедељак, 02. Октобар 2023.

ОДРЖАНА 65. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 65. седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је 12 предлога одлука и решења. Већници су утврдили предлоге решења о давању сагласности на Другу измену и допуну програма пословања са финансијским планом, и коришћења и распоређивања субвенција Јавног комуналног предузећа „Бадњево“ за 2023. годину. Ова измена програма садржи начин расподеле средстава субвенција у износу од 47 милиона динара за набавку парковских клупа, канти за смеће, трошкове неопходног материјала и радова за изградњу прихватилишта за псе и измирење обавеза према добављачу за испоручени мазут за грејну сезону 2023/2024. годину. Утврђени су предлози Одлуке о усвајању извештаја о реализацији годишњег плана за прошлу радну годину и Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Пчелица“ за радну 2023/2024. годину.

 

 

На данашњој седници Општинског већа утврђен је предлог Решења давању сагласности на расписивање и спровођење Јавног конкурса за именовање директора Дома културе „Стеван Мокрањац“, предлог Решења о престанку дужности директора Историјског архива Неготин због истека мандата, као и предлог Решења о именовању мастер историчара Ненада Војиновића, досадашњег директора ове установе за обављање ове дужности и у наредном четворогодишњем мандату.

 

 

Данас су разматрани предлози решења о измени решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти изван здравствене установе, именовању чланова Школског одбора ОШ „Момчило Ранковић“ у Рајцу, отуђењу непокретности у јавној својини општине Неготин на к.п. бр. 1312 у КО Неготин, и Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће директних корисника - привредних субјеката, у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Неготин.

 

 

На крају седнице већници су усвојили Закључак о издвајању средстава из буџета Општине Неготин у износу од 30.824 динара Михајлу Матовићу, ученику Неготинске гимназије, полазнику Летње школе астрономије у Истраживачкој станици Петница.