Петак, 14. Фебруар 2020.

Одржана 65. седница Општинског већа

На данашњој седници Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је дванаест предлога одлука, решења, закључака и других тачака из домена рада већа.

Већници су, након разматрања, једногласно утврдили предлоге одлука о отпису потраживања Општине Неготин по основу уступљених јавних прихода према Друштву за одржавање зграде Д.о.о. Београд, изради измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс Хемијске индустрије у Прахову са циљем стварања урбанистичких, архитектонских, техничких, инфраструктурних и саобраћајних предуслова за ширење хемијског комплекса „Еликсир Прахово“ ради прилагођавања новим технолошким решењима, као и за изградњу компатибилних погона и индустријских паркова. Утврђен је и предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода ДВ 110 kV ПРП Ђердап 2- ВЕ Никине воде. Циљеви израде Плана су повећање коришћења обновљивих извора енергије, уз смањење негативних утицаја на животну средину а посебан циљ се огледа кроз утврђивање јавног интереса и стварања услова за прибављање земљишта за потребну електроенергетску инфраструктуру, објекте и стубове.

На данашњој седници утврђени су предлози решења о расписивању првог јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин, о измени и допуни решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин као и  давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2020. годину.

Након разматрања и усвајања Извештаја о реализацији уговора везаних за суфинансирање пројеката из буџета општине Неготин ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години, усвојена је Одлука о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања за 2020. годину.  За ове намене из буџета општине Неготин издвојено је 8.400.000 динара.

Чланови Општинског већа расписали су  Јавни позив спортским организацијама и другим правним лицима у области спорта за финансирање програма из буџета општине Неготин у 2020. години. Укупан износ средстава опредељених за реализацију пројеката у спорту је 34 милиона динара. Разматран је и донет Закључак о издвајању средстава у износу од 18.540 динара Марку Вуковићу, ученику четвртог разреда Неготинске гимназије, за похађање зимског семинара у Истраживачкој станици „Петница“.