Петак, 27. Децембар 2019.

Одржана 61. седница Општинског већа


Данас је одржана 61. седница Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин. Већници су, након разматрања, усвојили предлог Одлуке о локалним комуналним таксама. Одлука садржи висину,обвезнике, олакшице, рокове и начин плаћања локалних комуналних такси по Тарифама локалних комуналних такси на територији општине Неготин. Одлуком су предложене три тарифе. Данас је утврђен и предлог Одлуке о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности и износима накнада за велика, средња и мала правна лица и предузетнике. Одлука је усклађена са изменама Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину.  Већници су донели Закључак о издвајању средстава из буџета општине Неготин у износу од 100.000 динара Црвеном крсту Неготин као и Решење о образовању Комисије за решавање спорних питања комасације спроведене у КО Душановац у општини Неготин.