Понедељак, 23. Децембар 2019.

Одржана 60. седница Општинског већа

На дневном реду данашње седнице Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, било је шест тачака.  Већници су, након разматрања, усвојили предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу објеката на граничном прелазу „ Кусјак- Ђердап 2“ која представља први иницијални акт о стварању  планског основа за изградњу друмског граничног прелаза за међународни путнички и теретни саобраћај, на државном путу II А реда број 168, уз успостављање везе са суседном Румунијом преко бране главног хидроенергетског и пловидбеног система „Ђердап 2“, на 863 километру реке Дунав, повећање саобраћајне проточности и квалитета обављања послова пасошке, царинске и инспекцијске контроле робе и путника, избором типа граничног прелаза и комплементарних садржаја  као и изградњом одговарајуће саобраћајне и комуналне инфраструктуре и уређење јавних површина и остало.


Чланови Општинског већа су утврдили предлоге решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Момчило Ранковић“ у Рајцу, именовању Општинског савета родитеља као и Одлуке о усвајању нацрта предлога пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу Регионалног центра за управљање отпадом и пружање услуга третмана и одлагање комуналног отпада, усвојен од стране Координационог одбора за имплементацију Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом између града Зајечара, Бора и општина Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац из 2014. године.    


На данашњој седници усвојен је Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе подстицајних средстава за инвестиционо одржавање пивница на територији општине Неготин за развој сеоског туризма.  Овим правилником прописују се врсте подстицаја, услови, начин и поступак остваривања права на подстицајна средства из буџета општине Неготин, образовање и надлежност Комисије за доделу подстицајних средстава и поступак употребе одобрених средстава. Подстицајна средства (наменска, бесповратна средства) одобравају се за инвестиционо одржавање фасада и спољног уређења пивница а у циљу развоја сеоског туризма.  Право на коришћење подстицаја имаће власници или законски наследници објеката-пивница и стараоци културног добра. На крају седнице донет је и Закључак о повраћају средстава у износу 1.800 динара Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.