Четвртак, 12. Децембар 2019.

Одржана 59. седница Општинског већа

На 59. седници Општинског већа Општине Неготин, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин разматрано је 25 предлога одлука, закључака, решења и захтева.

 

Већници су  једногласно усвојили предлоге одлука о ангажовању ревизора за обављање  екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Неготин за 2019. годину и боравишној такси на територији општине Неготин. Нова одлука о боравишној такси усклађена је са изменама и допунама Закона о туризму, Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне таксе и Закону о угоститељству. С обзиром да општина Неготин није категоризована ни у једну од прописане четири категорије туристичког места, примењује се износ боравишне таксе за четврту категорију.


На данашњој седници донет је Закључак о спровођењу јавне расправе  о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин и нацрт Одлуке о критеријуму за одређивање активности које утичу на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење као и критеријумима од значаја за утицај физичких лица на животну средину. Утврђени су и предлози Одлуке о додељивању искључивог права ЈКП „Бадњево“ за обављање делатности пружања услуга у 2020. години као и Решења о давању сагласности на програм  пословања за 2020.годину ЈКП „Бадњево“ са финасијским планом. Већници су једногласно усвојили предлог Решења о давању сагласности на програм ЈКП „Бадњево“ коришћења и распоређивања средстава субвенција за 2020. годину.  Предвиђено је да се средствима субвенција, у укупном износу од 4 милиона динара, у наредној години набаве метални контејнери, канте за смеће за улице и паркове и специјално возило за одвожење неправилно паркираних возила „Паук“.


На дневном реду данашње седнице нашли су се и нацрти предлога решења о давању сагласности на програме рада са финансијским планом Дома културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива Неготин, Музеја Крајине, Туристичке организације општине неготин, Народне библиотеке „Д. Новаковић“ и Центра за социјални рад Неготин, који су након разматрања усвојени једногласно као и Кадровски план Општине Неготин за 2020. годину.

На данашњој седници чланови већа утврдили су предлоге Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач  Општина Неготин и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Бадњево“ Неготин. Утврђени су  и предлози одлука о давању сагласности на Споразум о заједничком управљању комуналним отпадом између градова Зајечар и Бор и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац и покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за изградњу регионалног центра за управљање отпадом и пружање услуга третмана и одлагање комуналног отпада.  Усвојена је Одлука о давању сагласности на измену расподеле средстава из буџета намењених за финансирање, развој и унапређење физичке културе у општини Неготин за 2019.годину. Одобрени су и захтеви  и донети закључци о додели новчане помоћи запосленима и радно ангажованим у органима Општине Неготин, установама културе чији је оснивач Општина Неготин, Туристичкој организацији, Центру за социјални рад  Неготин који се финансирају из општинског буџета и Предшколској установи „Пчелица“.