Петак, 22. Новембар 2019.

Одржана 58. седница Општинског већа

На данашњој седници, 58. по реду, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, чланови Општинског већа разматрали су 12 нацрта предлога одлука, решења и закључака.


Већници су, након разматрања, утврдили предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Неготин. Овом одлуком предвиђа се увећање цене пореза само за групу непокретности  - пољопривредно земљиште  у I, II и  III зони, и пољопривредно земљиште  у  I и  II зони у износу за 0,3 процента од просечне тржишне вредности купопродајних уговора остварених од 01.01. 2019. до 30.09.2019. године. Предлогом Одлуке уводи се и нова категорија – друго земљиште.

На данашњој седници  утврђен је предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе „Пчелица“ за радну 2018/2019. годину и предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Пчелица“ за радну 2019/2020. годину. Разматрани су и усвојени предлози Одлуке о изради имене Плана генералне регулације за насеље Прахово, о прибављању непокретности у јавну својину Општине Неготин непосредном погодбом разменом у К.О. Неготин.


Данас су усвојени предлози решења о престанку мандата вршиоца дужности и именовању директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ као и предлози решења о престанку мандата и именовању директора Туристичке организације општине Неготин. За директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ у наредном четворогодишњем периоду, именује се Јованка Стефановић – Станојевић, дипломирани политиколог, досадашњи в.д. директора установе а за директора Туристичке организације општине Неготин, Душан Петровић, дипл. инж. шумарства,  који је обављао функцију директора и у претходном периоду.

Већници су утврдили предлог Одлуке о додељивању искључивог права ЈКП „Бадњево“ на обављање делатности пружања услуге крчења појединачних стабала, шикара и шибљака у поступку комасације делова К.О. Речка, К.О. Чубра, К.О. Рајац и К.О. Смедовац, донели Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о боравишној такси као и предлог Одлуке о изменама одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин.