Петак, 01. Новембар 2019.

Одржана 56. седница Општинског већа

На 56. седници Општинског већа, одржаној данас, у малој сали Општине Неготин, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, између осталог, разматрани су предлози одлука о буџету Општине Неготин за 2020.годину и  Извештаја о  извршењу одлуке о буџету за период јануар-септембар 2019. године.


Љиљана Лицуловић, руководилац  Одељења за буџет, финансије и ЛПА образложила је предлог Одлуке о буџету за наредну годину. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине предвиђени су у износу од 1,336,525,000  динара а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 1,411,207,000 . Потребна средства за финансирање буџетског дефицита , у износу од 74.682.000 динара обезбедиће се из вишка прихода  у износу од 96.181.000 динара.

 

Образлажући  предлог Одлуке Извештаја  о извршењу Одлуке о буџету, Лицуловићева је истакла да су са 30.09.2019. године, укупни приходи и примања остварени у износу од 791,485,505 динара, од чега су приходи и примања буџета остварени у износу од 711.085.156 динара а приходи и примања буџета  и индиректних корисника остварени из осталих извора 80.397.349 динара.  Остварење укупних прихода  и примања износи 49,11 процената од годишњег плана. Расходи и издаци за период јануар-септембар 2019.године извршени су  у укупном износу од 721.691.603 динара, што је укуно  43,29 процената планом утврђених величина.

Већници су дали сагласност на решење Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ на валуту плаћања варијабилног и фиксног дела услуге грејања  за сезону 2019/2020. годинуНа данашњој седници, након разматрања, утврђен је предлог Решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Неготину и донет је Закључак о издвајању средстава у износу од 1.810.000 динара за замену 31. прозора  на Храму Свете Тројице.