Петак, 06. Септембар 2019.

Одржана 52. седница Општинског већа


На данашњој седници Општинског већа општине Неготин, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано je 15 предлога одлука и решења.
Чланови Општинског већа након разматрања утврдили су предлог Пословника СО Неготин којим се рад СО Неготин усклађује са новим Статутом. Утврђен је и предлог Одлуке о Првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2019. годину. Разлози за доношење првог ребаланса буџета су распоред нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 55.054.000 динара, неутрошених средстава од приватизација – 4.000 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 561.000 динара а било је потребно извршити прерасподелу између поједних позиција.
Усвојен је и предлог Одлуке о усвајању Стратегије руралног развоја општине Неготин за 2019-2024. годину. Циљ стратегије је да пружи подршку планирању политике руралног развоја и унапређењу свих активности које доприносе унапређењу квалитета живота становништва у руралном подручју општине Неготин.


На данашњој седници, након усвајања предлога решења о престанку мандата директора Историјског архива Неготин и Музеја Крајине, усвојени су предлози решења о именовању, Ненада Војиновића, мастер историчара из Неготина, на место директора Историјског архива, и Ивице Трајковића, дипломираног економисте, за директора Музеја Крајине у наредном четворогодишњем мандату. Војиновић и Трајковић обаваљали су успешно функције директора ових институција и у претходне четири године.
Већници су након разматрања усвојили и предлоге решења о именовању члана НО ЈКП „Бадњево“, измени Решења о образовању Комисије за спровођење комасације дела КО Рајац и Смедовац, отуђењу станова из својине општине Неготин непосредном погодбом и измени Решења о образовању Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња на територији општине Неготин. Разматране су и трн жалбе на постојећа решења одељења за инспекцијске послове и друштвене делатности, привреду и развој ОУ Неготин.