Понедељак, 29. Јул 2019.

Одржана 50. седница Општинског већа општине Неготин

На данашњој 50. Седници, којом је председавао Владимир Величковић, председник  Општине Неготин, чланови већа усвојили су осам одлука, колико је и било на дневном реду.

Већници су након разматрања усвојили предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем  и мишљењем овлашћеног ревизора на финансијски извештај Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2018.годину. Далибор Ранђеловић, в.д. директора ЈКП „Бадњево“ известио је чланове већа да је ово предузеће у 2018. години остварило укупан приход у износу од 344.165.000 динара, односно 73,95 % од планираног и укупан расход у износу 344.500.000 динара.

  

Усвојени су предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију Регионалног водосистема  „Боговина“ Бор за 2018. годину   и предлог Решења о измени и допуни решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин. 

На данашњој седници усвојен је Извештај одлуке о буџету општине Неготин за период јануар – јун 2019.године. Љиљана Лицуловић, шеф Одељења за буџет, финансије и ЛПА Општинске управе  Неготин известила је чланове већа да је од укупно планираних прихода и примања буџета за 2019. годину  1.258.926.000 динара , укупних прихода и примања консолидованог рачуна општине Неготин 1.669.789.000 динара , са 30. јуном буџетски приходи остварени су у укупном износу од 524.462.060 динара -  32,51% (изворни приходи  159.417.684, уступљени 188.057.081, трансферни приходи 175.663.497, приходи од продаје нефинансијске имовине  1.323.798 динара). Расходи и издаци извршени преко рачуна извршења буџета општине Неготин за првих шест месеци износе 459.738.490 односно 27,54%.

  

Поред предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о општем уређењу насељених места и комуналном реду на територији општине Неготин донето је и Решење о давању сагласности на парцелацију К.П.БР. 3086/1 К.О. Неготин по захтеву Привредног друштва ДОО „Текијанка“ из Текије.  Чланови већа донели су Закључак о издвајању средстава из буџета општине Неготин у износу од 25.540 динара Милици Јевремовић из Неготина ученици VII разреда ОШ “Бранко Радичевић“ као полазнику Летње научне школе у Петници.

Већници су на данашњој седници  донели Закључак о издвајању 599.000 динара из буџета Општине Неготин  на име награда ученицима генерације основних и средњих школа, за освојено прво, друго и треће место на републичким такмичењима, смотрама и фестивалима.