Понедељак, 01. Јул 2019.

Одржана 48. седница Општинског већа


У петак 28. јуна на 48. седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је и утврђено неколико предлога решења и закључака из домена рада већа.
Након утврђивања Предлога решења о престанку мандата Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић“ из Уровице утврђен је и Предлог решења о именовању новог Школског одбора чији ће мандат трајати 4 године. Већници су утврдили Предлог решења о измени Решења о образовању комисије за спровођење комасације дела катастарских општине Рајац и Смедовац и Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Неготин. Овим програмом  средства у износу од 3 милиона динара биће усмерена за унапређење безбедности саобраћаја на путевима.


Донети су и закључци за надокнаду трошкова превоза и партиципације Хелени Шћопуловић и Михајлу Матовићу ради похађања летњег семинара научне школе у Истраживачкој станици Петница у износима од 15.090 и 25.540 динара.