Уторак, 23. Април 2019.

Одржана 44. седница Општинског већа


На  44. седници Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, након разматрања донето је Решење о измени решења о задуживању чланова Општинског већа, Љутице Јовановића  за економска питања и Миодрага Станојевића за просвету.

На дневном реду данашње седнице нашли су се предлози одлука о висини накнаде за коришћење јавних путева општине Неготин, измене одлуке о утврђивању закупнине и накнаде за коришћење пословног простора у својини општине Неготин, затим о некатегорисаним путевима и располагању путним земљиштем након изградње и реконструкције као и предлог одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавног приватног партнерства без елемената концесије, реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења територије општине Неготин.
Чланови Општинског већа су једногласно  донели Одлуку о усвајању годишњег програма заштитте, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију опшине Неготин за 2019. годину.  Утврђени су  и предлози решења о прибављању грађевинског земљишта у државној својини у јавну својину Општине Неготин као и о приступању отуђењу станова из својине Општине Неготин непосредном погодбом.

Након прибављене сагласности надлежног министарства, већници су донели Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019.годину као и Правилник о додели средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. На данашњој седници  донето је Решење о образовању комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња на територији општине Неготин. Након разматрања одбијена је жалба Бранка Церовине на решење комуналног инспектора  Одељења за инспекцијске послове ОУ Неготин.