Петак, 08. Март 2019.

Одржана 41. седница Општинског већа

На  41. седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је више нацрта предлога  одлука и закључака.
Донет  је  Закључак о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП „Бадњево“ за закуп тезги од 01.04-31.03.2020. године  за пољопривредна газдинства са територије општине Неготин 20.марта,  за све остале заинтересоване  23. марта као и Решење о давању сагласности на пету измену и допуну систематизације.


Након разматрања донети су правилници о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Неготин за подстицање пројекта од јавног интереса  и  о утврђивању јавног интереса као и Одлука о приоритеним областима од јавног интереса општине Неготин за 2019. и 2020. годину којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса  које реализују удружења. 
Пред већницима данас су се нашли нацрт Одлуке о измени Одлуке о оснивању комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Неготин, предлога одлука о приступању прибављања непокретности у јавну својину општине Неготин непосредном погодбом разменом у КО Неготин, о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин и стварима у општинској својини као и прибављању и уступању искоришћавања стварних службености.

На данашњој седници  донети су закључци о спровођењу јавних расправи о нацрту Одлуке о утврђивању закупнине и накнаде за коришћење пословног простора и о нацрту Одлуке о висини накнаде за коришћење јавних путева у својини општине Неготин.


Разматрани су и утврђени предлози одлука које регулишу такси превоз на територији наше општине. Почев од предлога Одлуке о усвајању програма организовања такси превоза за период 2019-2024, о утврђивању броја такси возила на територији наше општине, о утврђивању цене услуге у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз, о издавању кровне ознаке,  изгледу и издавању такси дозвола.
Данас  су утврђени и предлози Правилника о измени и допуни Правилника о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације дела катастарских општина Рајац, Смедовац ,  Речка и Чубра.