Среда, 06. Септембар 2017.

Одржана 39. седница Скупштине општине Неготин

Данас је одржана 39. седница Скупштине општине Неготин, којом је председавао др. мед Љубисав Божиловић. Седници су присуствовали и Владимир Величковић, председник општине Неготин, Бобан Стингић, заменик председника општине и чланови Општинског већа.

 

Као прва тачка дневног реда, пред одборницима се нашао Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2017. године. Валентина Ђуричић, руководилац Одељења за буџет, финансије и ЛПА, образлажући извештај, истакла је да укупно планирани приходи и примања буџета општине Неготин за ову годину, утврђени Одлуком о буџетом за 2017.годину, износе 1.264.597.000 динара, а да су закључно са 30. јуном текуће године, приходи остварени у укупном износу 483.207.633 динара или 43,82 одсто. Изворни приходи остварени су у обиму 187.670.240 динара, уступљени приходи 160.185.794 динара, трансферни 134.427.590 и приходи од продаје нефинансијске имовине 924.009 динара. Расходи и издаци буџета за првих шест месеци извршени су у укупном износу од 443.253.257 динара или посматрајући све расходе и издатке са  28,22 одсто. На основу ових података евидентно је да је за првих шест месеци остварен буџетски суфицит у износу 49.415.000 динара. Одборници су већином гласова прихватили извештај.

 

На данашњој седници усвојена је и Одлука о приступању изради локалног антикорупцијског плана за територију општине Неготин. У складу са смерницама Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013 – 2018. године, Локални антикорупцијски план треба да обезбеди транспарентан рад органа територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима подређених јавних предузећа као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове.

Без дискусије усвојена је и Одлука о приступању изради Програма заштите животне средине на територији општине Неготин за период од 2018. до 2022. године.

 

Пред одборницима се на 39. седници Скупштине општине Неготин нашао и предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора на финансијски извештај ЈКП „Бадњево“ за 2016. годину, који је образложио директор овог предузећа, Голуб Рајић. Према овом извештају, ЈКП „Бадњево“ је у 2016. години остварило добит у износу од 3 085 110,48 динара. Одборници су већином гласова усвојили и овај извештај.  

Скупштина је донела и Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП „Бадњево“, о утврђивању нових цена комуналних и гробљанских услуга. Овом одлуком, цене комуналних услуга биће увећане за 15 одсто, у односу на цене које важе од 1.јануара 2017. године, са важношћу примене од 1. јуна 2017. године.  

Одборници су на данашњој седници усвојили и Одлуку о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин и дали сагласност на другу измену Статута Музеја Крајине, као и сагласност на измену Статута Историјског архива у Неготину и Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“.

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.