Петак, 26. Фебруар 2021.

ОДРЖАНА 34. СЕДНИЦА СО НЕГОТИН


Данашњој 34. седници Скупштине општине Неготин, којом је председавао мр Милан Уруковић, председник локалног парламента, поред 42 одборника, присуствовао је Богдан Гугић, заменик председника општине и чланови Општинског већа. Седница је почела минутом ћутања поводом смрти Љубише Ђорђевића, некадашњег председника Привременог органа општине Неготин,  у периоду од  октобра до маја 2010.године.


Одборници Скупштине општине Неготин су, већином гласова, усвојили Одлуку о образовању Комисије за планове, чији је задатак да обавља стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената и обавља послове јавног увида у плански документ из надлежности локалне самоуправе.  Данас је усвојен сет одлука о спровођењу и доношењу програма комасације дела катастарске општине Тамнич, затим Вељково, Мокрање и Рогљево, важних за аплицирање за потребна средства код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Усвојена Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду на територији општине Неготин садржи измене које се односе на уређивање управљања јавним чесмама, бунарима и фонтанама: вођење регистра и обележавање назива, одржавање од стране месних заједница и јавног комуналног предузећа. Такође, одлука је усклађена са захтевима који се односе на услове које морају испунити лица која обављају делатност одржавња чистоће и јавне расвете, и постојећим одлукама које уређују држање паса и мачака односно оглашавање на јавним површинама. По први пут се уређује постављање заштитних и техничких уређаја на зградама као што су антене, клима уређаји, тенде и слично када се њиховим постављањем утиче на површину јавне намене.


Пред одборницима локалног парламента нашле су се  и важне одлуке које се односе на  доношење планских докумената, ПДР-а за изградњу објеката на Граничном прелазу „Кусјак-Ђердап 2“ и измене и допуне  ПДР-а за насеље Неготин. План детаљне регулације за изградњу објеката на Граничном прелазу „Кусјак-Ђердап 2“ обухвата друмски гранични прелаз за међународни путнички и теретни саобраћај „Кусјак - Ђердап II“ (између Републике Србије и Републике Румуније), као и околни простор неопходан за дефинисање планираних површина и објеката потребних за функционисање овог граничног прелаза. Укупна површина планског обухвата, у оквиру којег се налази и зона функционалног дела, oдносно планирани комплекс граничног прелаза, износи 6,45 hа.  Циљ предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Неготин је стварање планског основа за изградњу стамбеног комлекса на простору бившег “Крајина Вина” а по захтеву “ELIXIR” Прахово, као и стварање основа за изградњу објеката заинтересованих физичких лица и озакоњења пословних објеката у улици Косте Тодоровића (локали иза стадиона).

Данас је усвојено Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Боговина“ Бор.* Сви медији који преузму вест или фотографију са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, дужни су да наведу извор и поставе линк вести.