Понедељак, 16. Септембар 2019.

Одржана 3. Ванредна седница Штаба за ванредне ситуације


На данас одржаној 3. ванредној седници Штаба за ванредне ситуације, којом је председавао Владимир Величковић,  командант Штаба и председник Општине Неготин, сазваној због појаве болести афричке куге свиња у  месту Грда Маре у Румунији, у близини границе са Републиком Србијом,  наложено је  низ превентивних и оперативних мера. 


Чланови Штаба су информисани да је, Одлуком Републике Румуније место Радујевац, у  општини Неготин проглашено угроженим, те се на основу тога налаже хитно предузимање следећих мера:

1) У току данашњег дана извршити административни обилазак свих евидентираних 500 домаћинстава у насељу Радујевац;

2) Ветеринарска станица АНИМАЛ ДУО ВЕТ из Неготина извршиће вакцинацију и обележавање евидентираних свиња;

3)   Појачати бисигурносне мере - забрана храњења свиња помијама, појачана хигијена, забрана уласка у просторије и објекте где су смештене свиње итд.

4)   Извршити дезинфекцију простора  у складу са мерама зоохигијене.

5)  Извршена је провера спремности ЈКП „Бадњево“, механизације и људства као и места за закопавање евентуално угинулих и еутанизираних свиња;

6) После извршених мера у насељу Радујевац, извршити и обилазак осталих насеља у пограничном делу са Румунијом;

7) Појачати мере надзора надлежних инспекцијских служби на забрани довожења и промета свиња и свињских месних прерађевина за време трајања предстојеће манифестације - вашара на територији општине Неготин. У том циљу успоставити сарадњу и са Управом царина и њиховим службеницима на спречавању увоза и преношења свињског меса и месних прерађевина са територије Републике Румуније и Бугарске у Републику Србију.


Владимир Величковић, командант Штаба  упутио је апел свим члановима штаба, надлежним службама и институцијама које имају обавезу да реагују и предузму све превентивне и оперативне мере на спречавању појаве и ширења ове болести на територији општине Неготин, да озбиљно приступе овом задатку и крајње одговорно и без одлагања изврше све наложене и договорене мере.