Понедељак, 14. Септембар 2020.

ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА СО НЕГОТИН

Данас је у сали Дома културе „Стеван Мокрањац“ , уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера, одржана 27. седница СО Неготин којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин. Седници су присуствовали Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Богдан Гугић, заменик председника и чланови Општинског  већа.


На почетку седнице већином гласова присутних одборника за секретара СО Неготин изабран је Иван Вељковић, мастер правник, доскорашњи помоћник председника у области локалног економског развоја и инвестиција.   


Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2020. године усвојен је већином гласова као и Одлука о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2020.године.  Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за ову годину средства из извора 01 смањена су у апсолутном износу од 908.000 динара и  износе 1.156.396.000 динара и средства из других извора финансирања су смањена и износе 300.071.000 динара. Средства планирана ребалансом буџета за 2020. годину из свих извора финансирања износе 1.456.467.000 динара. Имајући у виду да су се променили услови у којима се извршава Одлука о буџету за ову годину потребно је донети ребланас буџета у циљу уравнотежења прихода и расхода, расхода и издатака буџета до краја године. Истовремено је било потребно у буџету исказати износ пренетих средстава из претходног периода, тј неутрошених средстава.  


Одборници су усвојили и одлуке о доношењу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2020. годину, усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора  Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево Неготин за 2019.годину као и решења о измени решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ и решења о образовању локалног савета за безбедност.

27. седници Скупштине општине Неготин присуствовало је 33 одборника.