Уторак, 11. Децембар 2018.

Одржана 27. седница Општинског већа

На данас одржаној 27. по реду седници Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, чланови Општинског већа  разматрали су предлог најважније Одлуке локалне самоуправе, предлог Одлуке о буџету Општине Неготин са  Кадровским планом  за 2019.годину.


Предлогом ове Одлуке предвиђено је да укупни приходи и примања за 2019.годину износе 1.625.935.000 динара, средства из буџета 1.258.926.000 динара и средства из осталих извора 367.009.000 динара, док планирани укупни расходи и издаци износе 1.625.935.000 динара.  

Утврђен је и предлог Одлуке о начину утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2019.годину која предвиђа да се накнада за заштиту и унапређење животне средине за наредну годину задржава у истом износу као у 2018.години.Након разматрања утврђен је и предлог Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин која садржи висину, обвезнице, олакшице, рокове и начин плаћањапо тарифама локалних комуналних такса. Предлогом Одлуке предложено је седам тарифа.

На данашњој седници утврђени су предлози одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Неготин,  доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Неготин и образовању Комисије за планове. Већници су утврдили предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања за 2019.годину Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са финансијским планом. Већници су разматрали  предлог Одлуке о изменама  и допунама одлуке о називима улица и тргова у општини Неготин које немају назив.