Понедељак, 15. Јун 2020.

ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦА СО НЕГОТИН

25. заседању неготинске скупштине, одржаном данас у великој сали, којим је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, присуствовао је 31 одборник. Седници су  присуствовали и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Богдан Гугић, заменик председника и чланови Општинског већа.

  

Одборници су након одржане презентације усвојили Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације Луке Прахово. Основни циљ овог Плана је стварање планског основа у оквиру ѕаконске регулативе за изградњу и опремање луке, изградњу и опремање земљишта, дефинисање површине и радне намене, утврђивање мере заштите животне средине и  обезбеђивање даљег развоја планских делатности. На данашњој седници усвојена је и Одлука о постављању споменика Ненаду Д. Барбуловићу и Оливеру Ч. Тарицићу из Милошева, војницима погинулим у НАТО бомбардовању 1999, године. Иницијативу за подизање споменика покренула је Месна заједница Милошево. Ненад Д. Барбуловић рођен 1978. године погинуо је априла 1999. године у рејону Главник-Подујево а Оливер Ч. Тарицић, рођен 1977. године, погинуо је 11. маја 1999.године од дејства НАТО авијације на Кошарама. Средства потребна за постављање споменика погинулим војницима обезбедила је МЗ Милошево. На дневном реду седнице нашле се и Одлуке о допуни одлуке о димничарским услугама и о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији општине Неготин као и Одлука о начину плаћања накнаде за коришћење јавне површине којом обвезницима накнаде за коришћење јавне површине неће бити обрачуната накнада за март, април и шест дана маја. Од одредаба ове одлуке изузимају се обвезници накнаде за корипћење јавне површине за привредне киоске. Обе одлуке усвојене су једногласно као и претходне.

  

Одборници Скупштине општине Неготин данас  су усвојили Одлуку о приступању изради Плана детаљне регулације  у зони државног пута II Б реда бр.400, од саобраћајног чвора Самариновац до краја К.О. Прахово. Основни циљ израде Плана је дефинисање површина јавне намене коридора државног пута, неопходне инфраструктурне мреже које ће се наћи у коридору заштите постојећих мрежа са којима се планирани коридор укршта, дефинисање правила уређења и правила грађења.

На данашњој седници усвојено је Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин.  Након спроведеног конкурса и одлуке Комисије за директора ЈКП „Бадњево“ на четири године именује се  Далибор Ранђеловић, дипломирани инжењер пољопривреде, досадашњи в.д. директор тог предузећа као и  решења о исправци грешке у одлуци о доношењу Плана детаљне регулације комплекса Рајачких и Рогљевачких пивница.