Петак, 24. Јануар 2020.

Одржана 23. седница СО Неготин

Данашња седница локалног парламента, којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, започела је потврђивањем одборничког мандата Мерлини Селенић, са одборничке листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА-ИВИЦА ДАЧИЋ“ с обзиром да је одборнику Богдану Гугићу престао мандат одборника због преузимања функције заменика председника Општине Неготин.


Седница је настављена усвајањем одлука о поништавању одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП „Бадњево због техничких  недостатака и  спровођењу новог конкурса.  Већином гласова усвојена је и Одлука о усвајању локалног акционог плана Општине Неготин за 2020. годину. Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2020.годину представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2020.години на територији општине Неготин којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују програми и мере  локалне политике запошљавања који ће се реализовати у  2020. години. Активна политика запошљавања у општини Неготин је од велике важности тако да су Одлуком о буџету општине Неготин за 2020. годину предвиђена средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, за програмску активност: мере активне политике запошљавања-дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,  и програмску активност: подршка економском развоју и промоцији предузетништва - донације организацијама обавезног социјалног осигурања. Мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености а реализоваће се преко Националне службе за запошљавање у сарадњи са општином Неготин у 2020.години су: субвенције за самозапошљавање, стручна пракса и Сајам запошљавања.


Већином од 32 гласа присутних одборника, усвојена су и решења о расписивању првог јавног надметања за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин, затим измени решења о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора из изворне надлежности општине Неготин и образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп  и коришћење пољпривредног земљишта у државној својини  на територији општине Неготин.