Петак, 29. Новембар 2019.

Одржана 20. седница СО Неготин

У великој сали СО Неготин данас је одржана 20. седница локалног парламента. Седници су, поред 34 одборника, присуствовали Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Мерлина Селенић, заменик председника Општине и чланови већа. На дневном реду седнице, којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, нашло се 14 тачака из домена рада неготинског парламента.


Одборници су, након излагања  Љиљане Лицуловић, руководиоца  Одељења за буџет, финансије и ЛПА, која је истакла да су са 30.09.2019. године, укупни приходи и примања остварени у износу од 791,485,505 динара, од чега су приходи и примања буџета остварени у износу од 711.085.156 динара а приходи и примања буџета  и индиректних корисника остварени из осталих извора 80.397.349 динара,већином гласова усвојили Извештај о извршењу одлуке о буџету за период јануар-септембар 2019. године. Остварење укупних прихода  и примања износи 49,11 процената од годишњег плана. Расходи и издаци за период јануар-септембар 2019.године извршени су  у укупном износу од 721.691.603 динара, што је укупно 43,29 процената планом утврђених величина.


Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Неготин одброници су усвојили већином гласова. Овом одлуком предвиђа се увећање цене пореза само за групу непокретности  - пољопривредно земљиште  у I, II и  III зони, и пољопривредно земљиште  у  I и  II зони у износу за 0,3 процента од просечне тржишне вредности купопродајних уговора остварених од 01.01. 2019. до 30.09.2019. године.  На данашњој седници усвојен је и Извештај о раду Предшколске установе „Пчелица“ за радну 2018/2019. годину и Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Пчелица“ за радну 2019/2020. годину.


Једна од тачака дневног реда 20. седнице била је и Одлука о изради измене Плана генералне регулације за насеље Прахово као и Одлука о прибављању непокретности у јавну својину Општине Неготин непосредном погодбом разменом у К.О. Неготин. Одборници су усвојили Одлуку о додељивању искључивог права ЈКП „Бадњево“ на обављање делатности пружања услуге крчења појединачних стабала, шикара и шибљака у поступку комасације делова К.О. Речка, К.О. Чубра, К.О. Рајац и К.О. Смедовац као и Одлуку о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин. Измене се односе на матерински додатак за незапослене породиље које су родиле тређе и свако наредно дете који је са 5.000 повећан на 10.000 динара и траје 12 месеци. Повећан је и износ накнаде за вантелесну оплодњу на 200.000 динара у ситуацији када подносилац захтева, венчана или невенчана супруга иде о свом трошку на вантелесну оплодњу, а у случају када иде о трошку државе надокнада износи 50.000 динара.  Право на бесплатну ужину имаће и близанци рођени у другом порођају и деца са сметњама у развоју по мишљењу интерресорне комисије.

На данашњој седници одборници су усвојили Решење о давању  сагласности на решење Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ на валуту плаћања варијабилног и фиксног дела услуге грејања  за сезону 2019/2020. годину као и решења о престанку мандата вршиоца дужности и именовању директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ као и решења о престанку мандата и именовању директора Туристичке организације општине Неготин. За директора Дома културе „Стеван Мокрањац“ у наредном четворогодишњем периоду, именује се Јованка Стефановић – Станојевић, дипломирани политиколог, досадашњи в.д. директора установе а за директора Туристичке организације општине Неготин, Душан Петровић, дипл. инж. шумарства,  који је обављао функцију директора и у претходном периоду.

На данашњој седници усвојено је и Решење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Неготину