Петак, 13. Септембар 2019.

Одржана 19.седница СО Неготин


У великој сали СО Неготин данас је одржана 19. седница Скупштине општине Неготин, којом је председавао мр Милан Уруковић. Седници су поред одборника, присуствовали Владимир Величковић, председник општине Неготин, Мерлина Селенић, заменик председника Општине Неготин и чланови Општинског већа општине Неготин.


Одборници локалног парламента усвојили су Пословник СО Неготин који је усклађен са новим Статутом СО Неготин. Након образложења Љиљане Лицуловић, руководиоца Одељења за буџет, финансије и ЛПА Општинске управе  Неготин  усвојили су Одлуку о Првој измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2019. годину. Разлози за доношење првог ребаланса буџета су распоред нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 55.054.000 динара, неутрошених средстава од приватизација – 4.000 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 561.000 динара а било је потребно извршити прерасподелу између поједних позиција. Као трећу тачку одборници су разматрали и усвојили Одлуку о усвајању Стратегије руралног развоја општине Неготин за 2019-2024. годину. Циљ ове стратегије је да пружи подршку планирању политике руралног развоја и унапређењу свих активности које доприносе унапређењу квалитета живота становништва у руралном подручју општине Неготин. 


Након разрешења данас  су одлуком локалног парламента, на период од четири године, изабрани Ненад Војиновић, мастер историчар из Неготина, на место директора Историјског архива Неготин и Ивица Трајковић, дипломирани економиста, за место директора Музеја Крајине.
Усвојена су и Решења о именовању члана НО ЈКП „Бадњево“, измени Решења о образовању Комисије за спровођење комасације дела КО Рајац и Смедовац, отуђењу станова из својине општине Неготин непосредном погодбом и решења о прибављању грађевинског земљишта у државној својини у јавну својину Општине Неготин и измени Решења о именовању чланова  Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић“ у Уровици.