Уторак, 02. Април 2019.

Одржана 15. седница СО Неготин

На данас одржаној 15. седници локалног парламента, којом је председавао мр Милан Уруковић, председник Скупштине, одборници су изабрали за Миодрага Станојевића и Љутицу Јовановића за чланове већа и усвојили су 22 одлуке, правилника и решења. Седници су присуствовали Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Мерлина Селенић, заменик председника и чланови већа.

  

Сви присутни одборници подржали су усвајање Одлуке о доношењу Програма коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине општине Неготин за 2019.годину. Већином гласова усвојене су одлуке о доношењу измена Плана генералне регулације за насеље Прахово, о извештајима о раду са финансијским извештајем Туристичке организације, Музеја Крајине, Историјског архива, Дома културе „Стеван Мокрањац“, Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Центра за социјални рад Неготин и Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин.

Данас су усвојене и одлуке о приступању прибављања непокретности у јавну својину општине Неготин непосредном погодбом разменом у КО Неготин, о прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин и стварима у општинској својини као и прибављању и уступању искоришћавања стварних службености. Усвојене су и одлуке које регулишу такси превоз на територији наше општине: о усвајању програма организовања такси превоза за период 2019-2024, о утврђивању броја такси возила на територији наше општине, о утврђивању цене услуге у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз, о издавању кровне ознаке,  изгледу и издавању такси дозвола.

  

Одборници су усвојили и правилнике о измени и допуни правилника о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације дела катастарских општина Рајац, Смедовац,  Речка и Чубра као и решења о давању сагласности на одлуку НО ЈКП „Бадњево“ о утврђивању цена услуга паркинг сервиса и приступању прибављања непокретности у јавну средину општине Неготин разменом у у КО Ковилово.

  

Владимир Величковић, председник Општине Неготин је на крају заседања за чланове већа предложио Миодрага Станојевића, професора хемије у пензији и Љутицу Јовановића, дипломираног економисту из Неготина. Предложене предлоге за чланове већа својим гласом подржало је 34 односно 35 одборника.

Седници је присуствовало 35 одборника.