Петак, 29. Јун 2018.

Одржана 15. седница Општинског већа општине Неготин

Данас је одржана 15. седница Општинског већа општине Неготин којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин.


Општинско веће општине Неготин, након образложења Зорице Мијушковић, в.д начелника Општинске управе утврдило је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Неготин. Овом изменом угашено је Одељење за заштиту имовинских права и интереса општине Неготин, с обзиром да је Скупштина општине Неготин на петој седници, донела Решење о постављењу правобраниоца општине Неготин. Управа ће тако уместо осам имати седам организационих јединица. До измене и допуне Одлуке о Општинској управи дошло је и због конкретнијег описа послова из надлежности Одељења за општу узправу, имовинске и стамбено-комуналне послове, Одељења за инспекцијске послове, Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и Одељења за друштвене делатности, привреду и развој.

На 15. седници Општинског већа утврђен је и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима, у циљу исправљања уочених недостатака из првобитне одлуке, као и предлог Одлуке о конверзији потраживања општине Неготин у трајни улог у капитал „Симпа АД“ Врање, као мера за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације, а на основу Закључка Владе Републике Србије. Укупан дуг Симпа према Општини неготин са каматом износи 8.877,22 динара.


На данашњој седници донет је и предлог измене Решења о образовању комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта. Општинско веће општине Неготин донело је и решења о именовању чланова школских одбора основних школа „Вук Караџић“, „12. септембар“, „Стеван Мокрањац“ Кобишница, „Павле Илић Вељко“ Душановац, Техничке школе и Уметничке школе „Стеван Мокрањац“.

С обзиром да је дошло до одређених кадровских промена у односу на важеће решење, на данашњој седници донето је и Решење о измени решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин.

Закључком Општинског већа општине Неготин, из буџета локалне самоуправе, на основу захтева ВСЈ Неготин, издвојена су средства у износу од 10.000 динара за набавку делова за ватрогасни камион.   

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.