Понедељак, 14. Јануар 2019.

Одржана 13. седница СО Неготин


Првом овогодишњем заседању локланог парламента, одржаном данас, у великој сали СО Неготин, присуствовао је 41 одборник. 13.седници председавао је мр Милан Уруковић, председник неготинске скупштине.

На почетку седнице је, након утврђивања дневног реда, на основу оставке коју је поднела из личних разлога, констатован престанак мандата  Александри Лајтиновић, са одборничке листе Александар Вучић-Српска напредна странка-Социјалистичка партије Србије-Ивица Дачић.


Одборници локалног парламента, на данашњој седници, усвојили су Одлуку о висини накнаде за коришћење јавних површина која је усклађена са Законом о накнадама за коришћење јавних добара. Овом одлуком одређени су критеријуми за прописивање накнада и висина накнаде, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде. Усвојена су и решења о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2019. годину и Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција ЈП „Боговина“. Већином гласова присутних одборника, усвојена су решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „12. септембар“ у Неготину и Решења о избору председника, заменика председника и чланова Комисије за комунално-стамбене послове и урбанизам Скупштине општине Неготин.


На данашњој седници усвојено је Решење о престанку мандата Далибора Ранђеловића, члана Општинског већа задуженог за комуналну делатност и Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Бадњево“ Драгана Мијуцића који је, на место в.д. директора предузећа, поднео оставку из личних разлога. За новог вршиоца дужности директора ЈКП „Бадњево“  решењем које су већином гласова усвојили одборници СО Неготин, именован је Далибор Ранђеловић, досадашњи члан Општинског већа задужен за комуналне делатности.