Петак, 30. Новембар 2018.

Одржана 10. седница СО Неготин


Деветој седници локалног парламента, којом се председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин присуствовали су, поред 38 одборника и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Мерлина Селенић, заменик председника Општине и чланови Општинског већа.

Након утврђивања кворума и дневног реда седнице уследило је потврђивање мандата и полагање заклетве одборника Топлице Ђорђевића, са листе Демократска странка- Прим. Др Миомир Петковић, с обзиром да је Јасмина Јеленковић одборник са поменуте листе поднела оставку на место одборника на претходној седници СО Неготин.  


Присутни одборници су, након образложења Љиљане Лицуловић, руководиоца Одељења за буџет, финансије и ЛПА ОУ Неготин, већином г ласова и без дискусије усвојили су  Одлуку о начину утврђивања пореза на имовину за 2019. годину. Пореска политика општине Неготин је да се прошири база и круг пореских обвезника а не да се повећа просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину  и износ  пореза остане на нивоу из 2018. године.  


Већином гласова усвојена је и Одлука о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији општине Неготин.  Основни разлог за доношење ове одлуке је усклађивање са важећим прописима, Законом о добробити животиња, изменама Закона о ветеринарству,  Законом о комуналним делатностима и Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност за околину.  Одборници СО Неготин данас су усвојили и Одлуку о димничарским услогама на територији наше општине које нису до сада биле регулисане посебном одлуком затим одлуке о изменама и допунама Одлуке о линијском превозу путника и Одлуке о сакупљању и привременом складиштењу грађевинског отпада.  

На крају данашње седнице усвојена је и Одлука о измени одлуке о сакупљању и привременом складиштењу кабастог отпада.