Понедељак, 14. Јануар 2019.

Од данас топли сви станови који су повезани на топловод Борска – Србе Јовановића


Радијатори у  73 стана и неколико локала, у ламелама 1, 2 и 3, у улици Србе Јовановића, од јутрос су топли. Радници СЗГТР „Милан“ Смедерево, извођача радова на замени топловода  од насеља Борска до улице Србе Јовановића поставили су завршне цеви чиме су створени услови за испоруку топлотне енергије свим становима који су због санације били без грејања од  марта прошле године.  Власницима 118 станова у улици Србе Јовановића нормализована је испорука топлотне енерегије 29. децембра а 8. децембра  111 станова у улицама Карапанџина и 12.септембар.  Без даљинског грејања због велике хаварије на топловоду, коме је рок употребе истекао још 2008.године, остало је 307 станова и локала  у улицама 12. септембар и Србе Јовановића, укупне грејне површине преко 17.000 м2.  Вредност радова на санацији топловода од насеља Борска до улице Србе Јовановића, у дужини од 800 метара износи 57.996.420 са ПДВ-ом.