Понедељак, 18. Септембар 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗАБРАНА САОБРАЋАЈА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ

Поштовани суграђани,

обавештавамо Вас да ће од понедељка, 18. септембра 2017. године, услед непоштовања забране саобраћаја возила у пешачкој зони, постављањем померајућих металних стубића, бити онемогућен саобраћај моторним возилима у зони намењеној пешацима, која се простире од  улице ЈНА до улице Станка Пауновића и обухвата  делове Трга Ђорђа Станојевића, Трга Стевана Мокрањца и део улице Краљевића Марка.  

На основу Решења о посебном режиму саобраћаја у пешачкој зони насељеног места Неготин (Сл. лист општине Неготин бр. 14/2016) и Измене и допуне Решења о посебном режиму саобраћаја у пешачкој зони насељеног места Неготин (Сл. лист општине Неготин бр.17/2017),  Општинска управа општине Неготин-Одељење надлежно за послове саобраћаја, може да одобри пролаз и заустављање власницима односно корисницима моторних возила у пешачкој зони то

- возилима која врше снадбевање предузећа, радњи и угоститељских објеката,  чија  је укупна маса до 3,5 т,  у периоду од  6 – 10 часова;

- специјалним возилима за превоз новца и вредносних папира у периоду од  8 – 16 часова

- возилима за потребе селидбе, у периоду од 23 – 9 часова

- возилима за потребе грађења, извођење радова на адаптацији, санацији и одржавању објеката, одржавања свечаности, приредби, изложби и других посебних потреба,  чија је укупна маса већа од 3,5 т у периоду, који одобри Општинска управа, на основу претходно прибављене сагласности управљача општинских путева, односно улица

Без одобрења надлежног Одељења општинске управе у пешачкој зони града Неготина, у периоду од 00 – 24 часова, могу се кретати и заустављати :

- возила државних органа и организација и страних делегација,

- санитетска возила, возила ватрогасне службе, возила ЈКП „Бадњево“ Неготин и других јавних предузећа чији је оснивач општина Неготин и  јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, којима се врше интервенције, уз радни налог,

- путничка возила за превоз особа са инвалидитетим

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН