Петак, 03. Март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Преузмите : Обавештење о увиду у бирачки списак

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 208-5/2017-IV/08
Датум: 03.03.2017. године
Н Е Г О Т И Н

   

На основу Одлуке о расписивању избора за председника Републике („Сл. гласник РС“, бр. 15/2017) и члана 14., 15., и члана 16. став 4.и 5. Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11), Општинска управа општине Неготин, објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ

О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

Обавештавају се грађани који имају пријављено пребивалиште на територији општине Неготин и опште бирачко право (укључујући и пунолетна лица на дан одржавања избора) да могу извршити увид у Јединствени бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Неготин, као и да могу поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Јединственом бирачком списку, поводом расписаних избора  за председника Републике, који ће се одржати 2. априла 2017. године.

Увид у Јединствени бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7,30-15,30 сати у згради Општинске управе општине Неготин – први спрат, канцеларија број 72 до 17. марта 2017. године до 24,00 часа, када ће бирачки списак бити закључен.

Увид у Јединствени бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Општинска управа уписује бираче у бирачки списак до његовог закључења, а од његовог закључења па све до 72 часа пре одржавања избора уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе и по поступку прописаном законом доноси решење одмах, а најкасније 24 часа од пријема уредног захтева.

Захтеви за упис, брисање, измену, допуну или исправку у Јединственом бирачком списку, након закључења, подносе се Министарству државне управе и локалне самоуправе преко Општинске управе.

Обавештавају се грађани да Општинској управи општине Неготин, Одељењу за општу управу, имовинске и стамбено – комуналне послове, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније до 11. марта 2017. године, могу поднети захтев да се у  бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за  председника Републике  гласати према месту боравишта у земљи.

Обавештавају се грађани да захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству могу поднети најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно најкасније до 11. марта 2017. године, преко диполоматско – конзуларног представништва Републике Србије у иностранству. Овај податак у бирачки списак уписује Општинска управа према месту последњег пребивалишта бирача пре одласка у иностранство, односно према последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Интерно расељена лица имају бирачко право на изборима за избор председника Републике  према месту боравишта и иста могу извршити увид у Јединствени бирачки списак, део за подручје општине Неготин и тражити  промене у Јединственом бирачком списку уз приказ одговарајуће документације.

Од проглашења предлога кандидата за председника Републике, право увида и подношење захтева за упис и промене у бирачком списку имају предлагачи кандидата за председника Републике, односно лица која они овласте у складу са законом и то по истом поступку као и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.

 

 

НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Надежда Тодоровић