Петак, 08. Фебруар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СЕЧИ РАСТИЊА У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ДАЛЕКОВОДА

Обавештавамо власнике и кориснике непокретности на територији општинске управе Општине Неготин, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода, односно у близини и испод фазних проводника о сечи растиња.

Преузми: ДВ147/2/БОР 2 - НЕГОТИН
Преузми: ДВ401/2/ ДРМНО-РП ЂЕРДАП 1
Преузми: ДВ1165/ РП ЂЕРДАП 2-НЕГОТИН
Преузми: ДВ1168/ РП ЂЕРДАП 2-ПРАХОВО
Преузми: ДВ1204/ РП ЂЕРДАП 2-ЗАЈЕЧАР 2
Преузми: ДВ165/ НЕГОТИН-ПРАХОВО
Преузми: ДВ402/ БОР 2-П ЂЕРДАП 1
Преузми: ДВ1166/ РП ЂЕРДАП 2-ВЕЛИКИ КРИВЕЉ
Преузми: ДВ1186/ РП ЂЕРДАП 2-СИП 
Преузми: ДВ1209/ РП ЂЕРДАП 2-ОСТРВУЛ МАРЕ