Четвртак, 04. Октобар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ДА ДОСТАВЕ ПОТВРДЕ О РЕДОВНОМ ПОХАЂАЊУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018 /2019.  ГОДИНУ, ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА (вртић, основне и средње школе),  НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.10.2018. ГОДИНЕ, СЛУЖБИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН, канцеларија бр. 65, УЗ РЕШЕЊЕ О ПРАВУ НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК НА УВИД.

По новом Закону о финансијској подршци породици са децом (Сл.гласник РС, бр. 113/17 и 50/18), потврде се морају доставити у законском року јер се касније неће уважити.