Уторак, 10. Септембар 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ДА, НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ, ДОСТАВЕ ПОТВРДЕ О РЕДОВНОМ ПОХАЂАЊУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ, ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА (основне и средње школе).

ПОТВРДЕ ДОСТАВИТИ СЛУЖБИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА ОПШТИНЕ НЕГОТИН(канцеларија 65), УЗ РЕШЕЊЕ О ПРАВУ НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК, НА УВИД.