Четвртак, 07. Фебруар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ.

 

У ТОКУ ЈЕ ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ.

  • ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА, УДРУЖЕЊА  ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ОСТАЛА ЛИЦА ДА УКОЛИКО СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ДОСТАВЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ (УКУПНА ПОВРШИНА У ХА, ПОТЕС, БРОЈ ПАРЦЕЛЕ И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАКУПА)  НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.03.2018. ГОДИНЕ НА АДРЕСУ: СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 73- ЗА КОМИСИЈУ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
  • ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ВРАЋЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ А НИСУ ИЗВРШИЛА УКЊИЖЕЊЕ У СЛУЖБИ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НЕГОТИН,КАО И ЛИЦА КОЈА НИСУ  ИЗВРШИЛА УКЊИЖЕЊЕ УГОВОРА О ЗАМЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА СА ДРУШТВЕНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ДА ИЗВРШЕ УКЊИЖЕЊЕ У НАЈСКОРИЈЕМ РОКУ.

         ДОКАЗ О УКЊИЖБИ  ТРЕБА ДОСТАВИТИ КОМИСИЈИ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.03.2019.ГОДИНЕ.

 

У Неготину
320-25/2019-IV/05                                               
06.02.2019.године         

 

Комисија за израду годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Неготин

 

Председник Комисије
Срђан Младеновић с.р.