Петак, 08. Мај 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАХТЕВИ СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПО ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ (накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, посебне неге детета, родитељског и дечијег додатка), подносе се према уобичајеној процедури у Општинском услужном центру општине Неготин, почев од 7.маја 2020.год.
Корисници којима право истиче од 7.маја 2020.год, на даље у обавези су да уредно подносе своје захтеве како би остварили своја права.
Корисницима којима је право истекло у периоду од 15.марта до 6.маја 2020.год. односно у време трајања ванредног стања по Закључку владе продужена је исплата права на основу раније донетих решења, без подношења нових захтева и то за период важења Одлуке о проглашењу ванредног стања, односно до 6.маја 2020.год. Ови корисници су исто у обавези да уредно подносе своје захтеве од 7.маја 2020.год. како би остварили своја права.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН