Уторак, 17. Март 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 4. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, број: 31/2020), а у  складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања ( „Сл. гласник РС“, број: 29/2020) и члана 100. став 1. Пословника Скупштине општине Неготин ( „ Службени лист општине Неготин“ , број: 15/2019), обавештавамо одборнике да се 24. седница Скупштине општине Неготин заказана за 19.3.2020. године ( четвртак) са почетком у 10, оо часова  одлаже до даљег.

О накнадном термину одржавања седнице Скупштине, одборници ће бити благовремено обавештени.

Број:060-22/2020-I/07
Дана: 17.3.2020. године 
Неготин


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
мр Милан Уруковић,с.р.