Уторак, 02. Фебруар 2021.

ОБАВЕШТЕЊА ПРЕКО АПЛИКАЦИЈЕ СИУВС

Софтверска апликација СИУВС – Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (Disaster Risk Identification System – DRIS)  Развојно Иновационог Система д.о.о. омогућава једноставно ажурирање и прегледност свих података из Процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања (DRIS-SIUVS 1.0), Планова смањења ризика  и Оперативних планова одбране од поплава (DRIS-SIUVS 2.0), од значаја за ефикасно доношење одлука које се односе на смањење ризика и управљање ванредним ситуацијама. СИУВС је настао као део пројекта „Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије, Подршка пројекту свеобухватног система раног упозорења”, SRB-SDC-DRM-ETE-2018-14, који је подржан од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Најновија верзија мобилне апликације СИУВС (DRIS-SIUVS 3.0 mobile) омогућава, поред различитих информативних функција, комуникацију између Штаба за ванредне ситуације и свих грађана који преузму апликацију. На тај начин Штаб за ванредне ситуације, односно овлашћено лице, путем СИУВС система може да шаље нотификације на телефоне грађана о било ком ванредном догађају који се очекује или се дешава на територији општине и упутства за понашање у таквој ситуацији.

Мобилну апликацију СИУВС можете преузети бесплатно на Google Play продавници. Потребно је да се, после преузимања апликације, пријавите за нотификације-обавештења за општину Неготин .


* Сви медији који преузму вест или фотографију са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, дужни су да наведу извор и поставе линк вести.